Conservatie van uw kunstwerk

Conserveren is heel belangrijk voor behoud van het werk,
Het is daarom verstandig om u goed te laten adviseren bij Korsman Kunst in Lijsten
Zuurvrij en UV werend zijn twee belangrijke termen in het conserveren van uw kunstwerk.

De zorg voor het behoud van kunst is niet alleen een taak van musea en archieven. Ook in de privesfeer is die zorg nodig als u uw kunst voor het nageslacht wilt behouden.

Vaak kan de restaurateur c.q conservator volstaan met de toepassing van zogenoemde zuurvrije materialen bij bijvoorbeeld de omlijsting.

DOUBLURE

Restauratie en conservatie lopen vaak in elkaar over. Het aanbrengen van een doublure bijvoorbeeld aan de achterzijde van een aquarel kan zowel een restauratie als een conservatie functie hebben. Bovendien zijn onze doublures van ee bijzondere reversibele kwaliteit , de door ons zelf ontwikkelde methode die op |Japanse technieken is gebaseerd is ten alle tijden ogedaan te maken, REVERSIBEL ! 

Papier, tekeningen, grafiek, aquarellen, en bijvoorbeeld Japanse houtsneden staan serieus in de belangstelling in onze tijd. Als er veel aan gelegen is uw kunst op papier voor de toekomst te behouden, verdient het aanbeveling dat u meer weet van de verzorging.

Kunst op papier kan te lijden hebben door schade invloeden zoals een vochtige omgeving, een slechte berging (mechanische beschadiging), insecten en schimmels. Maar ook een slechte omlijsting helpt mee aan de vernietiging van papier.

FOXING

Een vochtige omgeving, dat wil zeggen gedurende langere tijd boven de 70% relative vochtigheid (de hoeveelheid vocht per m3 lucht), staat schimmelvorming toe.

Foxing is een van de meest voorkomende vormen. Dit is een schimmel die zijn aanwezigheid verraadt door bruine vlekjes in het papier. Deze schimmel reageert met ijzerzouten en wordt daardoor zichtbaar. Deze storende bruine vlekjes kunnen -in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken- worden verwijderd. Ook om verder verval te voorkomen verdient het zeker aanbeveling om hier iets aan te doen.

STROBORD

Foxing komt vaak voor in kunst waarbij met strobord werd gewerkt: Strobord werd jammer genoeg zeer veel gebruikt bij het omlijsten van prenten, maar ook bijvoorbeeld bij het vervaardigen van boekbanden. Gebruik van ondeugdelijke materialen en slechte omlijstingen komt nog veel voor. Laat u zich daarom liever door ons adviseren. Ons restauratie specialisme is papier.

PAPIERSTRUCTUUR.

Papier, en vooral het tegenwoordig vervaardigde papier, lijkt een egale massa. Kijkt u echter door een microscoop dan ziet u dat deze voor het oog zo egale massa is opgebouwd uit fybrillen en mycellen, bestaande uit cellulose-moleculen de bestaan uit twee glucosen.

Cellulose wordt gewonnen uit plantaardig materiaal. Tot de 19de eeuw maakte men gebruik van katoen en linnen lompen voor papierproductie.


GESCHIEDENIS

In China naar men aanneemt de bakermat van het papiermaken, gebruikte men overigens als grondstof de moerbeiboom, bamboe en diverse grassen.

Eeuwen later maakte men in Egypte papyrus van de gelijknamige plant.

PAPYRUS

Papyrus is de naamgever van ons papier. Hoewel de eindproducten veel van elkaar weg hebben is papyrus geen papier. In west- Europa deed het papiermaken waarschijnlijk in de twaalfde eeuw zijn intrede en in enkele eeuwen bouwde men overal papiermolens.

Zoals gezegd maakte men gebruik van lompen als grondstof voor de vervaardiging van een hoogwaardig product. Vooral in de Nederlanden maakte men kwaliteitspapier en ons land verwierf zich een belangrijke plaats op deze markt. Overigens stond de eerste papiermolen niet in Dordrecht (1586) zoals vaak word aangenomen, maar in Gennep (1428), gebouwd door Wilhelm Boye die van de hertog van Kleef toestemming kreeg: `op syns selffs cost vore sich ind syne erven tymmeren maken in gebruken moige eyne molen pappier mede te maken...`

KWALITEIT

In de 19de eeuw brak met de industrialisatie een tijd aan waarin de kwaliteit van het papier vaak bijzonder slecht werd, de papieren uit de 15de en 16de eeuw zijn in het algemeen in een betere conditie dan die uit de 19de eeuw.

PAPIERMONTAGE en.of DOUBLURE

In het verlengde van papierrestauratie ligt de papiermontage, een techniek met conserverende aspecten. Al eeuwen past men in Japan deze kunst toe bij het monteren van zijde en papier op panelen, kamerschermen en rolschilderingen. Het gevolg is dat zeer veel oude objecten werden behouden in Japan. Men placht namelijk regelmatig het gemonteerde product opnieuw te voorzien van een `drager`.

REVERSIBILITEIT

Hiervoor is het nodig dat de vroegere montages `reversibel` zijn. Dat betekent dat bijvoorbeeld de gebruikte lijmstof te verwijderen is. Ook de overige gebruikte materialen dienen van een goede kwaliteit en pH (= zuurgraad) te zijn. Papier is een kwetsbaar product en het is dus van belang daar bij de montage rekening mee te houden zoals men dat in Japan al eeuwen doet. Door zowel nieuwe als oude literatuur op zijn vakgebied bij te houden en aan de praktijk te toetsen breidt de restaurateur zijn mogelijkheden uit. En daarmee de mogelijkheid zijn klanten van dienst te zijn.

 

Heeft u vragen?
Neem gerust contact met mij op